2020

Duborg-Samfundets juni-brev 2020

Til alle, der er med i Duborg-Samfundet!

I denne sære tid rammes Duborg-Samfundet lige så hårdt som andre, der har planlagt sammenkomster.
Genforeningsarrangementer er aflyst eller udsat. Årsmøderne, der skulle være begyndt den 19. juni, er aflyst. Duborg-Skolens dimission, der skulle have fundet sted samme dag, er ligeledes aflyst. Vi kan vist alle have lidt ondt af årets studenter, der i tiden op til og efter dimissionen skulle have fejret afslutningen på et langt skoleliv sammen med de øvrige i årgangen. Det ville højst sandsynligt have været deres sidste møde.

Og den traditionelle sammenkomst for gamle elever går slet ikke, for Danmarks grænser er endnu lukkede, og kravet om det maksimale antal deltagere kunne vi heller ikke opfylde. Det er alt sammen trist og meget ærgerligt.
Man hverken skolen eller vi fra Duborg-Samfundet har indflydelse på tingene.

Til gengæld er det Duborg-Samfundets håb, at vi til efteråret i forbindelse med festligholdelsen af skolens 100-års dag kan være med og arrangere en festlig sammenkomst for gamle elever og lærere, sådan som vi har gjort det ved tidligere runde fødselsdage for den gamle skole.

Den sære tid skal ikke slå os ud.
Vi arbejder allerede nu på at få samlet stof til det kommende årsskrift, så det kan nå ud til modtagerne kort før jul.

Til årsskriftet efterlyses artikler med temaet
”blive i Sydslesvig eller rejse væk”.

Med stor interesse har jeg set, hvor mange tidligere elever fra mange forskellige årgange på facebooksiden Sydslesvigere Worldwide har beskrevet deres videre vej i tilværelsen efter Duborg-Skolen.
Nogle har meget bevidst valgt at rejse ud i verden, andre har lige så bevidst valgt at blive og fået sig en uddannelse, der var brug for i vores landsdel, og atter andre er rejst ud uden tanke om at komme tilbage, men er nu atter i Sydslesvig. Der er mange grunde til disse valg: familiære, jobmæssige, økonomiske, - men måske også nogle mere følelsesmæssige overvejelser om at blive i hjemstavnen.

Vi i redaktionen ville blive særdeles glade for bidrag med dette emne til vores årsskrift.
Alle har en historie og ingen historie er rigtigere end en anden. Undertiden er det sådan, at livet er det, der sker, mens man overvejer, hvad man skal bruge sit liv til.
Send dit bidrag til mailadressen:
postmaster@duborg-samfundet.dk. Du kan også nå os per gammeldags post: Erik Jensen, Marienallee 55, D 24937 Flensborg.
Da vi redigerer årsskriftet i slutningen af oktober, skulle vi gerne have dit bidrag inden efterårsferien er slut.

Sammenkomsten til efteråret vil vi annoncere på hjemmesiden og ved en annonce i Flensborg Avis.
Vi ser frem til en mere normal tilværelse på den anden side af coronakrisen.

Mange hilsner
Erik Jensen, formand
Duborg-Samfundet

Omtale i FlA

Den stiftende generalforsamling lørdag 18.01.2020 blev omtalt i Flensborg Avis 23.01.2020.

Se omtalen her!

Stiftende generalforsamling

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for foreningen "Duborg-Samfundet"
18. januar 2020.

Duborg-Samfundets vedtægter findes her: KLIK!

Referat af generalforsamlingen findes her KLIK!

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Gunnar Dyrvig
Rudolf Føh
Erik Jensen
Lars Nielsen
Ole Møller