2015

30-års studenterjubilæum i 2016

Duborg Studenter 1986


Vi holder 30-års studenterjubilæum. I den anledning skal der festes.

Duborg-Skolens dimissionsfest er fredag 15.07.2016 – der er kaffe og kage i festsalen for jubilarer kl. 15 – 16.30.
Vores helt individuelle program og fest følger så lørdag 16.07.2016.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Interesserede gamle elever og lærere kan sende en mail til:
angela.jensen@t-online.de

Vi er også på
facebook (Duborg 1986), hvor alle senere kan informere sig om programforløbet.

Vi glæder os at se jer!

Angela Jensen og Svend Wippich

Lyspigerne i New York 2015

I Duborg-Samfundets årsskrift for 2015 er der en artikel om Lyspigernes tur til New York.
>> Se her et foto af Lyspigernes besøg og optræden i 'Jacob Riis Settlement House'.

Fritz Christiansen

Fritz Christiansen er født i 1920 og var elev på Duborg-Skolen 1932 - 36. Duborg-Samfundet har fået lov til at offentliggøre en brevveksling med ham. Denne brevveksling giver på ondt og godt et interessant indblik i et eksempel på tysk og dansk liv i en krigstid og en efterkrigstid.
>> læs mere her!

Mindeord

Mindeord om Hans Christian Bøwes, lektor på Duborg-Skolen 1980 - 2014.
>
læs mere her

Mindeord

Mindeord om Jørgen Helmer, pedel på Duborg-Skolen 1996 - 2008.
>
læs mere her

Sammenkomst 11. juli 2015

Vi minder om sammenkomsten for årets jubilarer 11. juli kl. 15-16.30 i Duborg-Skolens festsal, hvor Duborg-Samfundet byder på kaffe/te.

Husk at støtte Duborg-Samfundet

Uden penge, går Duborg-Samfundet i stå! – En venlig reminder
Snart springer studenter og realister ud fra Duborg-Skolen, og som i tidligere år giver Duborg-Samfundet såvel legater som bogpræmier til nogle af de dygtige unge.
Det lykkes også i år, men vores kasserer er med rette bekymret, for i år har mange tilsyneladende
glemt at betale det beskedne bidrag – 10€/ 75 dkr., der danner grundlag for Duborg-Samfundets arbejde og er med til at muliggøre vores lille årsskrift.
Ved en beklagelig teknisk fejl var vores konto i Danske Bank i starten af året lukket. Det kan have forhindret nogle i at få indbetalt. Problemet er løst, så nu kan det ske.
Og så minder vi om sammenkomsten for årets jubilarer 11. juli 2015 i Duborg-Skolens festsal hvor Duborg-Samfundet byder på Kaffe/the.
På forhånd siger vi tak for dit bidrag.
Erik Jensen, fmd. f. Arbejdsudvalget
Duborg-Samfundets konto i Union Bank, Flensborg • BLZ 215 201 00, kontonr 0 021 520
[BIC: UNBNDE21XXX, - IBAN: DE 78 2152 0100 0000 0215 20]

Duborg-Samfundets konto i Danske Bank, DK • Reg-Nr. 1551, kontonr 8 04 53 21
[BIC: DABADKKK, - IBAN: DK40 3000 0008 0453 21]

Mindeord

Mindeord om Flemming Jensen (FlJ), lektor ved Duborg-Skolen 1977 - 2009.
>
læs mere her

Mindeord

Mindeord om Lotte-Lise Johannsen, hustru til pedel Willy Johannsen (pedel på Duborg-Skolen fra 1962 - 1989).
->
læs mere her