Kære afgangselev 2023 fra Duborg-Skolen

Kære afgangselev fra Duborg-Skolen 2023!
Duborg-Samfundet ønsker dig al mulig held med den kommende eksamen og held og lykke med din videre uddannelsesvej.
Du modtager hermed Duborg-samfundets årsskrift for 2022.
Duborg-Samfundets opgave er at være kontaktled mellem Duborg-Skolen og skolens tidligere elever. Duborg-Samfundet udgiver hvert år ved juletid et årsskrift i papirform. Årsskriftet kan efter udgivelsen altid læses på hjemmesiden “duborg-samfundet.dk"
Årsskriftet orienterer om skolens liv og om tidligere elever og giver mulighed for udveksling af information om f. eks. jubilæumsarrangementer.
For at kunne nå dig, beder vi om, at du via
dette link giver os din email-adresse og din postadresse og giver tilladelse til, at vi må registrere dem og bruge dem i overensstemmelse med vores formål: At formidle kontakt som beskrevet ovenfor. Det er naturligvis helt frivilligt om du vil give os dine data - og hvis du fortsætter din skolegang på Duborg-Skolen, så skal du ikke.
Hvis du har givet os dine navne- og adressedata, så vil du også modtage årsskriftet for 2023 i papirform.
Hvis du efter 2023 fortsat ønsker at modtage årsskriftet i papirform, så må vi bede om et bidrag til omkostningerne på 5 € eller 30 kr. Du må gerne donere mere, så
Duborg-Samfundet kan fortsætte sine aktiviteter - herunder også boglegater til eleverne.
Vores bankforbindelser er (- står desuden på side 2 i årsskriftet):
Danske Bank 8 04 53 21 Reg.-Nr. 1551 - eller -
Union-Bank (Flensborg) IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20 BIC: UNBNDE21XXX

Invitation som .pdf


Med venlig hilsen Duborg-Samfundet.